Tбng ДГi cloud, tбng ДГiбєЈo, tбng ДГi nбi bб, tбng ДГi Дiбn thoбєЎi, linh kiбn tбng ДГi, thi cГґng tбng ДГi,lбєЇp Дбєt tбng ДГi,sбЇa chбЇa tбng ДГi,Дiбn thoбєЎi bГn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài Panasonic KX-TDA 600 16-272 với 16 trung kế và 272 thuê bao,  khả năng mở rộng tối đa 920 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước
Giá bán:
Bảo hành: 12 Tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600, Khung chính tổng đài điện thoại IP-PBX. Khả năng ghép nối thêm 03 khung phụ KX-TDA620
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-8, 16 trung kế - 8 thuê bao hỗn hợp, 1 Card KX-TDA6181 mở rộng 16 trung kế
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-16, 16 trung kế- 16 thuê bao thường, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài KX-TDA600-16-24, 16 trung kế - 24 thuê bao (8 thuê bao số & 16 thuê bao thường), 1 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-16-32, với 16 trung kế- 32 thuê bao thường, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-40, 16 trung kế- 40 thuê bao, 02 Card KX-TDA6174 mở rộng 16 thuê bao thường
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế- 48 thuê bao, với nhiều khe cắm tùy chọn, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-56 16 trung kế - 56 thuê bao (8 thuê bao số & 48 thuê bao thường)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-16-64, 16 trung kế- 64 thuê bao thường, 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Nội dung tin RSS