Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-80 16 trung kế- 80 thuê bao thường, - 01 Khung chính Tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế - 72 thuê bao (8 thuê bao số & 64 thuê bao thường)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-16-88 Khả năng mở rộng tối đa 640 đường trung kế vào và ra 960 máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-96 01 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế - 104 thuê bao (8 thuê bao số & 96 thuê bao thường)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với cấu hình 48 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-136, 01 Card nguồn KX-TDA0103 để cắm hệ thống Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Nội dung tin RSS