Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA600

Tổng đài điện thoại KX-TDA600 (16-256), 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ (có sẵn cổng kết nối khung phụ thứ nhất)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 256 thuê bao, Khả năng mở rộng đến 1032 máy nhánh
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài IP panasonic KX-TDA600  với 16 trung kế - 264 thuê bao, Lập trình bằng PC hoặc điện thoại Digital
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Chức năng tổng đài panasonic KX-TDA600 với 32 trung kế - 264 thuê bao, Khung chính tổng đài IP-PBX
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 272 máy lẻ, Khung phụ tổng đài Panasonic KX-TDA620
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài panasonic KX-TDA600 với 16 trung kế - 280 thuê bao, 01 Card giao diện KX-TDA6110 kết nối khung phụ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 280 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 (16-288), gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP  Panasonic KX - TDA600 (32-288), cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 848 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 16 trung kế - 296 thuê bao
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Nội dung tin RSS