Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Bộ lưu điện Tổng đài

Dùng cho tổng đài KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA616, KX-TA308
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Dùng cho tổng đài KX-TDA600, KX-TDE600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Dùng cho tổng đài KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA100D, KX-TDE100, KX-TDE200
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng