Tбng ДГi cloud, tбng ДГiбєЈo, tбng ДГi nбi bб, tбng ДГi Дiбn thoбєЎi, linh kiбn tбng ДГi, thi cГґng tбng ДГi,lбєЇp Дбєt tбng ДГi,sбЇa chбЇa tбng ДГi,Дiбn thoбєЎi bГn

Phần mềm tính cước

Phần mềm tính cước tổng đài license 48 máy lẻ, Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài license 32 máy lẻ, Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ.
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước dùng cho tổng đài ADSUN, Chức năng tính cước có đảo cực điện thoại.
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Phân mềm tính cước - quản lý cuộc gọi và quản lý khách sạn, Quản lý cước cuộc gọi theo mã cá nhân (Account code & Walking COS hay Pin Code)
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài license 16 máy lẻ, Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ - TỔNG ĐÀI NỘI BỘ

Xuất xứ :  Việt Nam 

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TDA600, Tự động tính cước và cung cấp các báo cáo thống kê về tình hình sử dụng điện thoại
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng

Phần mềm tính cước điện thoại & khách sạn được kết nỗi với tổng đài

Xuất xứ :  Việt Nam

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI - QUẢN LÝ CUỘC GỌI VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Giá bán:
Bảo hành: 3 năm
Phần mềm tính cước dùng cho mọi loại tổng đài: Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic - Phần mềm tính cước tổng đài Siemens - Phần mềm tính cước tổng đài LG
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại nội bộ HS-PBX Hotel, Quản lý tính cước tự động, chính xác thay vì tính toán thủ công.
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Phần Mềm Quản Lý Cước Tổng Đài Nội bộ, Quản lý cước cuộc gọi theo mã cá nhân (Account code & Walking COS hay Pin Code).
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TDA100D, Quản lý được Account Code tới từng ngươời sử dụng
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài license 40 máy lẻ, Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ. - Kiểm soát nhân viên gọi nhiều gọi ít
Giá bán:
Bảo hành: 48 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài license 24 máy lẻ, Quản lý cước phí điện thoại hàng tháng goi đi của từng máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Hiển thị thông tin người gọi đến trên máy tính, điện thoại IP,  Cho phép hiển thị lịch sử thông tin của người gọi đến qua số điện thoại
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài license 72 máy lẻ, Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại, 120 máy lẻ, Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ. Kiểm soát nhân viên gọi nhiều gọi ít.
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại nội bộ , Máy tính: Pentium III 733MHz; RAM: 128MB; Đĩa cứng còn trống: 100MB.
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Quản lý cước phí hàng tháng goi đi của từng máy lẻ. - Kiểm soát nhân viên gọi nhiều gọi ít. - Kết hợp tạo mã cung cấp cho nhân viên, ai có mã mới thực hiện được cuộc gọi.
Giá bán:
Bảo hành: 48 tháng
Phần mềm tính cước tổng đài điện thoại nội bộ HS-PBX Enterprise Edition hạn chế tối đa cước phí điện thoại, tiết kiệm được chi phí.
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Chức năng tính cước các cuộc gọi đi
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng