Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Chống sét tổng đài

Chống sét Tổng đài & Thiết bị viễn thông bảo vệ các thiết bị viễn thông như Telephone, fax, modem khi có sét đánh
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Hệ thống chống sét tổng đài 2 trung kế
Giá bán:
Bảo hành: 18 tháng
Hệ thống chống sét tổng đài 6 trung kế
Giá bán:
Bảo hành: 18 tháng
Phiến chống sét cho 10 đường điện thoại
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng