Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài IKE

Tổng đài điện thoại IKE-2000BC - 16 trung kế 120 thuê bao ( lap dat tong dai-tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại IKE-2000HC nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra bằng các card mở rộng ( lap dat tong dai-lap dat tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE TC-1000D  với 1 line vào, 4~8 máy nhánh ra, hiển thị số gọi đến ( lap dat tong dai dien thoai-tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng
Tổng đài điện thoai IP Asterisk - 8-600 với 8 đường vào bưu điện ra 600 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ.
Hãng sản xuất: Asterisk
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng

 Tổng đài điện thoại IP asterisk không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD...

Hãng sản xuất: Asterisk

Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH 1190-8-28tong dai noi bo, tong dai dien thoai siemens, tong dai siemens

Hãng sản xuất: Siemens

Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH 1190-8-24tong dai noi bo, tong dai dien thoai siemens, tong dai dien thoai noi bo

Hãng sản xuất: Siemens

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại IKE-2000HC với 01 Khung chính Tổng đài 6 line vào 16 nhánh ra ( lap dat tong dai, lap dat tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại Siemens HiPath1150-6-42: 6 trung kế và 42 thuê bao (mở rộng tối đa 10 CO và 50 Ext, 16 CO và 40 Ext)
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng
Nhà sản xuất: Siemens
Mở rộng tối đa 10 trung kế + 50 thuê bao
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH1120-2-8 ( tong dai noi bo, tong dai siemes)
Hãng sản xuất: Siemens - Đức
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
Cấu hình 08 Line vào 16 nhánh ra
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng
01 khung chính tổng đài 4 CO 16 EXT
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng