Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài IKE

Tổng đài điện thoại IKE-2000HC nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra bằng các card mở rộng ( lap dat tong dai-lap dat tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Cấu hình 08 Line vào 16 nhánh ra
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE TC-1000D  với 1 line vào, 4~8 máy nhánh ra, hiển thị số gọi đến ( lap dat tong dai dien thoai-tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng
Tổng đài điện thoại IKE-2000BC - 16 trung kế 120 thuê bao ( lap dat tong dai-tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại IKE-2000HC với 01 Khung chính Tổng đài 6 line vào 16 nhánh ra ( lap dat tong dai, lap dat tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
01 khung chính tổng đài 4 CO 16 EXT
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng