Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại KX-TDA600 -32-824 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 824 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ,
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP panasonic TDA600 -16-568, Khung chính với 10 khe cắm card mở rộng, Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ.
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-16-496, Kết nối máy tính để lập trình tổng đài và tính cước
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-16-536, Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số. Khả năng kết nối card E1, ASDN, Voip
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP panasonic KX-TDA600-16-696, 16 trung kế vào bưu điện ra 696 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP KX-TDA600-32-584, Khung chính 10 rãnh. Mở rộng tối đa 56 trung kế 528 máy nhánh.
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-32-768, với 32 trung kế và 768 thuê bao, Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại KX-TDA600-32-872, 32 trung kế - 872 thuê bao thường (8 thuê bao số), 01 Khung chính tổng đài KX-TDA600
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA600-32-800, với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 800 máy lẻ, Khả năng kết nối card E1, ASDN, Voip
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-848, cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 848 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600-32-912, Cho phép kết nối tổng đài thành hệ thống đồng nhất (Thêm card)
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(32-728)cấu hình 32 trung kế và728máy nhánhPhân phối tổng đài, lắp đặt tổng đài điện thoại
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600 '32-632' cấu hình 32 trung kế và 632 máy nhánh(Phân phối tổng đài, cung cấp tổng đài điện thoại)
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic TDA600(16-448) cấu hình 16 trung kế vào và 448 máy nhánh.phân phối tổng đài, nâng cấp tổng đài
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208, Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 01 card 16 máy nhánh thường và 08 card 24 máy nhánh thường
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192,16 trung kế-192 máy nhánh, gồm 10 khe cắm sử dụng để cắm Card máy nhánh và Card trung kế
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-216,Khung chính, card nguồn, card 16 trung kế, 09 card 24 máy nhánh thường.
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasconic TDA600(16-440)Cấu hình 16 Trung kế 416 Thuê bao ( phan phoi tong dai, nang cap tong dai)
Giá bán:
Bảo hành: 15 tháng