Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài Hipath 1190

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (32 - 140) 32 trung kế và 140thuê bao, card mở rộng EB2/10, EB0/12, EB4/00, EB8/00

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10- 72) với 10 trung kế - 72 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-120 ) với 8 trung kế - 120 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-64 ) dung lượng 8 trung kế - 64 thuê bao, Card EB2/10, Card EB 0/12

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-72 ) dung lượng 8 trung kế - 64 thuê bao ( mở rộng-32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190-8-80 Với 08 trung kế và 80 thuê bao (mở rộng 32 CO và 140 Ext, 42 CO số và 140 Ext)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-88 ) với 08 đầu vào - 88 đầu ra (mở rộng lên tối đa 32 đầu vào ra 140 đầu ra)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-96 ) với 8 trung kế và 96 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (8 vào 108 ra)  với 8 trung kế -108 thuê bao (mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 8-104 )với 8 trung kế - 104 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (24- 88) 24 trung kế - 88 thuê bao,(mở rộng tối đa 32 CO và 140Ext,42 CO số và 140Ext)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (24-96) 24 trung kế và 96 thuê bao,(mở rộng tối đa 32 CO và 140Ext,42 CO số và 140Ext)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (24- 104) 24 trung kế và 104 thuê bao, Khung mở rộng Expansion Kit

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH 1190-8-24tong dai noi bo, tong dai dien thoai siemens, tong dai dien thoai noi bo

Hãng sản xuất: Siemens

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10- 66 ) với 10 trung kế - 66 thuê bao ( mở rộng tối đa 32 Trung kế 140 thuê bao)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10 - 86) với 10 trung kế 86 thuê bao,Card EB2/10,Card EB2/06, Card EB0/12

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 ( 10 - 102) với 10 trung kế 102 thuê bao,Card EB8/00,Card EB2/06, Card EB0/12

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12 - 84) với 12 trung kế 84 thuê bao, Card EB0/12, Card EB4/00, Card EB8/00

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12 - 96) với 12 trung kế 96 thuê bao, 01 khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12 - 108): 12 trung kế 108 thuê bao,01 khung ExpansionKit mở rộng 10 khe cắm 

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12-120) với 12 trung kế 120 thuê bao,Khung chính 10 khe cắm,khung phụ 10 khe cắm

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (12-132)

Kích thước ( Dài / Rộng / Cao)-423mm x 394mm x 498 mm

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài  điện thoại Siemens HIPATH1190-16-132, 01 Khung chính 10 khe cắm, Bộ nguồn được nạp Ăc-quy, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID),
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (14 - 130) Tổng sô khe cắm card-Khung chính 10 khe cắm, khung phụ 10 khe cắm 

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (16 - 64) 16 trung kế và 64 thuê bao, Cấu hình khung chính ban đầu-Dạng khe cắm

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (16-72) 16 trung kế và 72 thuê bao, Khả năng mở rộng 32 Trung kế 140 thuê bao

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (16- 96) 16 trung kế và 96 thuê bao, Khả năng mở rộng-32 Trung kế 140 thuê bao

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (16- 104) 16 trung kế và 104 thuê bao, tích hợp sẵn thiết bị trả lời tự động (DISA)

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (16- 128 ) 16 trung kế và 128 thuê bao,Card mở rộng EB2/10, EB0/12, EB4/00, EB8/00

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại siemens HiPath 1190 (16- 140) 16 trung kế và 140 thuê bao,  card mở rộng  EB2/10, EB2/06,

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng