Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

IKE 2000B Model 816BS

Cấu hình 08 Line vào 16 nhánh ra
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng
Nội dung tin RSS