Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài IKE 2000HC - Ext

Tổng đài điện thoại IKE-2000HC nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra bằng các card mở rộng ( lap dat tong dai-lap dat tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại IKE-2000HC với 01 Khung chính Tổng đài 6 line vào 16 nhánh ra ( lap dat tong dai, lap dat tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Tổng đài điện thoại IKE-2000BC - 16 trung kế 120 thuê bao ( lap dat tong dai-tong dai dien thoai)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Nội dung tin RSS