Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-NS300

Panasonic KX-NS300 (48-128) tổng đài với 48 trung kế - 128 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Panasonic KX-NS300 tổng đài với cấu hình ban đầu khung chính 06 trung kế - 16 máy nhánh
Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng
Nội dung tin RSS