tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Panasonic KX-TDA100D

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-24, cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-32, tích hợp sẵn 08 trung kế - 32 thuê bao tương tự, khung chính Panasonic KX-TDA100D
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-40 khả năng mở rộng tối đa 32 đường trung kế vào và ra 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-56, 8 trung kế vào và ra 56 máy lẻ, khả năng mở rộng 32 đường trung kế vào và ra 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D-8-64, 08 Trung kế - 64 Máy nhánh, nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-88, 8 đường vào bưu điện ra 88 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-96, 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-8-104, với 08 Trung kế - 104 Máy nhánh, Khả năng nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống tổng đài Panasonic KX-TDA100D-8-112 với 8 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ, Khung chính Panasonic KX-TDA100D
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDA100D-16-32, 16 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ.
Giá bán:
0VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Đối tác

  • Yealink0.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • siemens.jpg
  • Grandstream.jpg
  • Cisco.jpg
  • m_sony.jpg
Nội dung tin RSS