tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tài liệu hướng dẫn

STTTênKích thước
1
Giải pháp tai nghe Call center
9.96 MB
2
Yealink-SIP T19 E2 và T19P E2 Quick Start Guide
2.64 MB
3
Catalog Yealink SIP-T5 Smart Media Phone Series Datasheet
270.74 Kb
4
Giải pháp thiết bị video Yealink cho Microsoft
2.72 MB
5
Catalog Yealink SIP-T56A Datasheet
439.52 Kb
6
Catalog Yealink SIP-T5 Series Brochure
2.86 MB
7
Catalog Hướng dẫn sử dụng Yealink SIP T46S
9.65 MB
8
Catalog Hướng dẫn lập trình Yealink SIP T46S
2.10 MB
9
Catalog Yealink SIP T46S
436.07 Kb
10
Catalog Hướng dẫn sử dụng Yealink SIP T48S
14.61 MB
11
Catalog hướng dẫn lập trình Yealink SIP T48S
2.03 MB
12
Catalog Yealink SIP T48S
450.07 Kb
13
Catalog tổng đài IP Grandstream UCM6200 series
341.00 Kb
14
Giới thiệu tổng đài KX-HTS824
1.46 MB
15
Giải pháp tổng hợp tổng đài kx-hts824
2.60 MB
16
Lập trình tổng đài Panasonics KX-HTS824
3.44 MB
17
Jabra PRO 9400 Series Headset Datasheet
2.41 MB
18
catalog điện thoại IP Panasonic KX-HDV100 và KX-HDV130
1.76 MB
19
Yeastar Neogate TA3200 Installation Guide
951.95 Kb
20
Yealink NeoGate TA3200 Datasheet
814.29 Kb
21
MyPBX SOHO Administrator Guide
3.99 MB
22
Datasheet Yealink_SIP-T19P-E2
4.03 MB
23
Yeastar N824 User Manual
2.49 MB
24
Yeastar N824 Extension User Guiden
646.88 Kb
25
Datasheet Tổng đài Yeastar N824
1.33 MB
26
Cài đặt Yealink SIP T21E2 T21PE2 Use Guide
4.49 MB
27
Yealink SIP T21P E2 Datasheet
887.24 Kb
28
Hướng dẫn sử dụng (Manual) Panasonic KX-NT400
4.65 MB
29
Grandstream GXV3275 quick user guide
291.65 Kb
30
Grandstream GXV3275 datasheet
848.80 Kb
31
Grandstream GXV3240 datasheet
747.09 Kb
32
Catalog điện thoại IP Panasonic
3.01 MB
33
Polycom QDX 6000 datasheet
407.60 Kb
34
Data sheets Speakerphone Polycom CX100
465.17 Kb
35
Catalogue tổng đài KX-NS300
1.62 MB
36
Yealink SIP T40P Datasheet
1.09 MB
37
Datasheet Dinstar gateway DAG2500-72S
150.08 Kb
38
Avaya 9670G User Guide
621.06 Kb
39
Yealink SIP T23P Datasheet
1.06 MB
40
Yealink SIP T23 User Guide
4.48 MB
41
Catalog điện thoại IP Grandtream GXP2124
2.03 MB
42
Grandstream GXP2124 Data Sheet
2.03 MB
43
MyPBX Standard Administrator Guide
6.70 MB
44
MyPBX Standard V7 Extension User Guide
499.01 Kb
45
MyPBX Standard v7 Datasheet
1.25 MB
46
Polycom SoundPoint IP 335 User Guide
1.52 MB
47
Polycom SoundPoint IP 335 Quick User Guide
2.52 MB
48
Hướng dẫn sử dụng Polycom soundpoint IP
820.39 Kb
49
Catalog điện thoại Polycom soundpoint IP 335
571.54 Kb
50
Yealink w52 quick star guide
4.01 MB

Đối tác

  • Gateway.jpg
  • Polycom.jpg
  • Yealink0.jpg
  • m_sony.jpg
  • m_toshiba.jpg
  • adsun.jpg