Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

Tổng đài Hipath 1150

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 12-40)dung lượng 12  trung kế - 40 thuê bao, Card EB2/10, Card EB 4/00

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens  HIPATH 1150-4-32  :Dung lượng : 04 line vào – 32 line ra, EB 2/10 mở rộng

Xuất xứ: Đức, Brazil    

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens HIPATH1150-4-20 :Dung lượng : 04 line vào – 20 line ra, Card EB210

Xuất xứ: Đức, Brazil    

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 12-32)dung lượng 12  trung kế - 32 thuê bao,Card EB 8/00,Card EB 0/12,Card EB 2/10

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
- 8 trung kế và 48 thuê bao (mở rộng tối đa 10 CO và 50 Ext, 16 CO và 40 Ext)
Giá bán:
Bảo hành: 24 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH1150-8-44 tong dai dien thoai siemens - tong dai noi bo Hãng sản xuất: Siemens - Đức

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH 1190-8-28tong dai noi bo, tong dai dien thoai siemens, tong dai siemens

Hãng sản xuất: Siemens

Giá bán:
Bảo hành: 0 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens HIPATH1150-4-40 :Dung lượng : 04 line vào – 40 line ra, Card EB2/ 06 mở rộng

Xuất xứ: Đức, Brazil    

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens HIPATH 1150-6-26 :Dung lượng 6 trung kế -26 thuê bao, Card EB2/ 06, Card EB2 / 10 mở rộng

Xuất xứ: Đức, Brazil    

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

 Tổng đài điện thoại  Siemens HIPATH 1150-8-28, Dung lượng 8 trung kế -28 thuê bao, Card EB 4/00, Card EB 206, Card EB 012

Xuất xứ: Đức, Brazil 

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH - 1150(8-40) tong dai noi bo, tong dai siemes

Hãng sản xuất: Siemens - Đức

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH - 1150 (10-50) tong dai noi bo, tong dai siemes
Hãng sản xuất: Siemens - Đức
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH - 1150(8-32) tong dai noi bo, tong dai siemes

Hãng sản xuất: Siemens - Đức

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 16- 32) dung lượng 16 trung kế - 32 thuê bao, Kết nối:  ISDN / LAN

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài điện thoại  Siemens Hipath 1150 ( 16-40) với 16 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ

Xuất xứ: Đức, Brazil  

Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài điện thoại Siemens HIPATH1150-6-30 với 01 Khung chính 04 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/10Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA)
Giá bán:
Bảo hành: 12 tháng