Tổng đài cloud, tổng đàiảo, tổng đài nội bộ, tổng đài điện thoại, linh kiện tổng đài, thi công tổng đài,lắp đặt tổng đài,sữa chữa tổng đài,điện thoại bàn

IKE-2000HK - 6 trung kế 20 thuê bao

01 khung chính tổng đài 4 CO 16 EXT
Bảo hành:
24 tháng
Trong kho:
Còn hàng
Giá bán:

Mô tả chi tiết sản phẩm

01 khung chính tổng đài 4 CO 16 EXT, kết nối Key phone, nâng cấp tối đa 6 CO 32 EXT bằng các card mở rộng, tích hợp sẵn disa ghi âm 3 câu chào, hiển thị số gọi đến, cấp account cho tùng nhân viên, kết nối PC quản lý cuộc gọi
- 01 Card mở rộng 4 thuê bao cho tổng đài IKE-2000HK
- 01 Card mở rộng 2 trung kế cho tổng đài IKE-2000HK